Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho cần tuân thủ

Doanh nghiệp xuất và nhập hàng thường xuyên, phục vụ sản xuất, kinh doanh thương mại. Yêu cầu cần có giải pháp đánh giá hiệu quả dòng hàng hóa dịch chuyển ra vào kho chính xác. Hàng hóa được quản lý chính xác sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả kinh doanh.

Quản lý hàng tồn kho với nhiều giải pháp và công cụ hỗ trợ. Phần mềm kế toán excel là giải pháp đắc lực giúp kế toán viên kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho hiệu quả. Kế toán viên cần thực hiện thao tác quản lý, kế toán phù hợp để đánh giá chính xác về hàng hóa tồn đọng trong kho. Dưới đây là những nguyên tắc kế toán hàng tồn kho cần tuân thủ.

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho phổ biến

Doanh nghiệp sản xuất, thương mại cần nhập hàng hóa, nguyên liệu về sản xuất, tạo ra sản phẩm, bán đi thu lại lợi nhuận. Hàng hóa trong kho là sản phẩm và tài sản của doanh nghiệp. Yêu cầu hoạt động kế toán kho, kiểm tra đầy đủ, tránh thất thoát tài sản doanh nghiệp. 

Kế toán hàng tồn kho theo 2 phương pháp chủ yếu hiện nay:

  • Phương pháp kế toán thường xuyên kiểm tra và tính toán số lượng hàng hóa nhập, xuất và tồn trong kho. Số liệu được ghi nhận liên tục phản ánh số hàng hóa hiện có trong kho. Thể hiện sự biến động tăng, giảm số lượng hàng hóa, nguyên liệu liên tục trong kho, ở bất cứ thời điểm nào. Cuối kỳ sẽ so sánh số liệu thực tế sau kiểm kê và số liệu trên sổ sách kế toán. Yêu cầu số liệu cần bằng nhau, trường hợp sai lệch cần tìm ra lỗi sai trong hệ thống. Phương pháp áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất, hàng hóa có giá trị lớn.
  • Phương pháp kế toán định kỳ theo từng thời điểm nhất định. Dựa trên số liệu hàng hóa kiểm kê thực tế, số lượng nhập và tồn kho kỳ trước để tính ra số liệu hàng xuất. Thông số được ghi chép thường xuyên là số liệu hàng nhập để tính toán số liệu hàng xuất sau khi tiến hành kiểm kê. Phương pháp áp dụng cho vật tư hàng hóa có số lượng lớn, nhiều khó kiểm kê thường xuyên.

Một số nguyên tắc cần tuân thủ khi kế toán hàng tồn kho

Doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng hóa tồn kho theo phương pháp định kỳ hay liên tục cũng cần tuân thủ các nguyên tắc sau để đánh giá chính xác tình trạng kho:

  • Với hàng hóa đang dở dang vượt quá thời gian sản xuất, chu kỳ kinh doanh thì xếp vào dạng tài sản dài hạn của doanh nghiệp, không được trình bày là hàng tồn kho trên bảng.
  • Vật tư, phụ tùng thay thế có thời gian lưu hơn 12 tháng hay hơn 1 chu kỳ kinh doanh thông thường cũng được lưu là tài sản dài hạn của doanh nghiệp.
  • Xử lý và xả hàng hợp lý cho những sản phẩm sắp hết hạn.
  • Hoạt động kế toán hàng tồn kho cần tuân thủ chuẩn mực: Xác định giá gốc, định giá hàng tồn kho, lập chi phí và dự phòng giảm giá…
  • Các khoản thuế không được hoàn lại được tính vào giá trị hàng tồn kho: thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt…

Hàng hóa tồn kho là tài sản của doanh nghiệp, có giá trị tài sản riêng, giá nhập vào, xuất ra cần được quản lý chính xác. Kế toán viên đảm nhiệm vai trò quan trọng theo dõi, giám sát hàng tồn kho định kỳ hoặc thường xuyên đảm bảo số liệu chuẩn nhất với số liệu thực tế trong kho.

Excel sẽ hỗ trợ kế toán viên thao tác quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Thủ thuật kế toán excel được chia sẻ tại https://sme.misa.vn/215228/ke-toan-excel-don-gian/ sẽ là công cụ hữu ích cho kế toán kho.