Bộ GD&ĐT dự tính phương án đơn vị thi THPT đất nước 2018 như sau: 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học trùng hợp (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Đối với giáo dục thường xuyên, bài thi tổ hợp kỹ thuật xã hội gồm hai môn Địa lý và Lịch sử.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ sư phạm có thể chọn bài thi độc lập hoặc bài thi Khoa học trùng hợp, hoặc bài thi Khoa học xã hội thích hợp với tổ hợp xét tuyển vào lĩnh vực, hàng ngũ lĩnh vực theo quy định của các trường ĐH, CĐ.

Để việc đơn vị thi và chấm thi đơn thuần, dần tăng trưởng thành bài thi tích hợp giám định kỹ năng của thí sinh, các bài thi tổ hợp nêu trên có thể được thực hành theo phương án 2.

Phương án thứ nhất: Giữ nguyên bài thi tổ hợp với 3 đầu điểm cho từng môn thi thành phần (như năm 2017).

Phương án thứ hai: Mỗi bài thi tổ hợp có nội dung của ba môn thành phần nhưng được sắp xếp thành 1 bài thi hoàn chỉnh, chấm điểm chung với 1 đầu điểm hợp nhất toàn bài thi (không tách thành 3 đầu điểm theo từng môn thi thành phần như năm 2017).

Nếu theo phương án 2, các trường có thể chọn 2 hoặc 3 bài thi trong số các bài thi của kỳ thi THPT đất nước để xét tuyển (trong đó đề xuất phải có 1 bài thi Toán hoặc Ngữ văn); hoặc 1 bài thi Văn hoặc Toán và 1 hoặc 2 đầu điểm thi năng khiếu/điểm giám định kỹ năng do trường đơn vị hoặc điểm khác do trường tuyển chọn, quy định trong đề án tuyển sinh.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đang lấy quan niệm các trường đại học, học viện, các trường CĐ tuyển sinh hàng ngũ lĩnh vực giảng giải thầy giáo về dự tính đổi thay trên.

Hồng Hạnh

Tag :kỳ thi THPT Quốc gia, giám định kỹ năng, Giáo dục Công dân